Organizational activities

25 stycznia 2016

Membership in organizations and associations:

Member of the Metrology Committee of the Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, since April 16, 2014.

Member of the Polish Association „Artificial Intelligence in Medicine” since 2021.

Member of the IEEE (Poland Section), since 2022.

Member of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, since 2022.

Member of the IEEE Robotics and Automation Society, since 2022.

Member of the IEEE Signal Processing Society, since 2022.

Member of the IEEE Council on RFID, since 2022.

Member of the IEEE Nanotechnology Council, since 2022.

Member of the IEEE Sensors Council, since 2022.

Member of the IEEE Systems Council, since 2022.

Representative of the NCBR in the Investment Committees of Funds working under the BRIDGEAlfa program since 2018.

Member of the Peers’ Court of the Free Educational Association of the Opole Region, Opole 2015-2019.

Member of the Free Educational Association of the Opole Region, Opole, 2008-2019.

Member of the FEP Association – Educational Enterprise Foundation, Łódź, 2007-2011.


Functions within the University’s work:

Członek Rady naukowej dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne Politechniki Opolskiej, od roku 2023.

Członek Rady naukowej dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Opolskiej, 2022.

Członek Komisji akceptującej tematy prac dyplomowych na kierunku inżynieria biomedyczna Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od roku 2021

Członek grupy roboczej opracowującej dokumentację do Kryterium III ewaluacji jednostek naukowych (dyscyplina AEE) w ramach Ustawy 2.0 MEiN RP, od roku 2021

Przewodniczący Rady dydaktycznej dla kierunku inżynieria biomedyczna – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od roku 2019.

Członek Rady Dziekańskiej – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od roku 2019.

Członek Kolegium Elektorów w ramach wyborów dziekańskich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku 2020.

Członek Rady Wydziału – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, kadencja 2012-2016.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO od roku 2011 – do roku 2016 odpowiedzialny za kierunek: AiR, od roku 2017 do obecnie za kierunek inżynieria biomedyczna.

Członek Komisji ds. przyznawania dotacji celowej na finansowanie działalności NBS dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, 29.10.2018

Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od 01.2017

Członek Komisji ds. 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, wrzesień-listopad 2016

Promotor w przewodzie doktorskim mgra inż. P. Mauer (2022-). Przewód doktorski otwarty na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Kopromotor w przewodzie doktorskim mgra inż. P. Szpulaka (2017-2020). Przewód doktorski otwarty na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO.

Kopromotor w przewodzie doktorskim mgr inż. N. Browarskiej (2018-2020). Przewód doktorski otwarty na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO.

Kopromotor w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Górski (2019-2020). Przewód doktorski otwarty na Politechnice Opolskiej.

Opiekun naukowy Koła naukowego bioinżynierów, od roku 2016, www.inzynieriabiomedyczna.po.opole.pl, Politechnika Opolska.

Pomysłodawca i organizator wizyt studyjnych studentów kierunku inżynieria biomedyczna w roku akadem. 2018/2019 do jednostek medycznych (szpitali uniwersyteckich) oraz firm medycznych (Hasco-Lek, Herbapol Wrocław). Współuczestnik spotkań z Zarządami jednostek medycznych w zakresie rozwoju współpracy na linii: Uczelnia-jednostka medyczna/koncern farmaceutyczny.

Koordynator utworzenia siatki pol.-ang. od roku akadem. 2020/2021 dla kierunku informatyka, studia dziennie.

Koordynator kształcenia na odległość w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej dla dwóch kierunków kształcenia: inżynieria biomedyczna, technologie energii odnawialnych, od roku 2020.

Koordynator współpracy pomiędzy Politechniką Opolską, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, Wojewódzkim Szpitalem w Opolu, Szpitalem MSWiA w Opolu, Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, od 2018

Koordynator współpracy ze strony Politechniki Opolskiej ze Społecznym Językowym Liceum Ogólnokształcącym im. Alberta Einsteina od roku 2019.

Koordynator grupy roboczej opracowującej siatkę studiów dla kierunku: inżynieria biomedyczna zgodną z wymogami Ustawy 2.0 o Szkolnictwie Wyższym na Wydziale Elektrotechniki Automatyk i Informatyki Politechniki Opolskiej (marzec 2019).

Koordynator grupy roboczej opracowującej nowe siatki studiów (kierunek:inżynieria biomedyczna) na Wydziale Elektrotechniki Automatyk i Informatyki Politechniki Opolskiej (2015-2016).

Promotor ponad 150 prac inżynierskich/magisterskich na kierunkach: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Inżynieria biomedyczna, Fizyka medyczna (stan na dzień 01.10.2019), Opiekun naukowy 25 studentów w ramach Indywidualnego Programu Studiów (stan na dzień 01.10.2019). Opiekun naukowy Studenta (Łukasza Debity I ST INF) na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – Olsztyn maj 2014; Rekomendacja do CERN OpenLab Summer Student Programme dla Robert Kania (I ST INF) 2015; Promotor pracy inżynierskiej nagrodzonej w ramach Konkursu Młodzi Innowacyjni (I ST AiR) Warszawa 2017; Rekomendacja do Fulbright Graduate Student Award dla Robert Kania 2017; Promotor pracy magisterskiej nagrodzonej w ramach Konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (II ST AiR) Opole 2018; Promotor pracy magisterskiej nagrodzonej w ramach Konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (II ST AiR – Michał Górski) Opole 2019; Promotor pracy inżynierskiej nagrodzonej w ramach Konkursu Prac Dyplomowych I-go stopnia Engineer 4 Science 2022 pod patronatem IEEE (I ST IBM – Julia Żaba) Warszawa 2022; Promotor pracy inżynierskiej nagrodzonej w ramach Konkursu Prac Dyplomowych I-go stopnia Engineer 4 Science 2023 pod patronatem IEEE (I ST IBM – Jakub Zelek) Warszawa 2023.

Członek grupy roboczej opracowującej nowe siatki studiów (kierunek: automatyka i robotyka) na Wydziale Elektrotechniki Automatyk i Informatyki Politechniki Opolskiej – edycja: 2011/2012 oraz edycja: 2014/2015

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki w zakresie współpracy z firmami w ramach przedmiotu Nowoczesne Technologie w Automatyce (kierunek: AiR). Opracowanie bazy firm z branży Automatyki i robotyki na potrzeby wykładu Nowoczesne Technologie w Automatyce – Politechnika Opolska (2012-2016).

Członek: Grupy .NET PO działającej przy Politechnice Opolskiej, kolo jest integralna czescia ogólnopolskiego programu CodeGuru.pl, dzialajacego pod patronatem Microsoftu (2005-2007).

Przewodniczący kola naukowego Nano, działającego przy Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej. W ramach prac kola prowadzone są badania naukowe w zakresie metrologii wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych o bardzo malych wartosciach (2005-2008).

Czynny udzial w kole naukowym: InFormat – Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (2005-2006).


Teaching activities – promotion of science:

Organization of Workshops on BCI technology for students of Complex of Secondary Schools No. I, Maria Skłodowska-Curie in Brzeg, Laboratory of Neuroinformatics and Decision Systems, Opole University of Technology, January 17, 2023, one group.

Organization of Workshops on BCI technology for students of Public Secondary School No. I in Opole, Laboratory of Neuroinformatics and Decision Systems, Opole University of Technology, January 9, 2023, two groups.

Organization of workshops on BCI technology for a ward of the Mam Marzenie Foundation. November 30, 2022.

Organization of Workshops on BCI technology for students of Public Secondary School No. I in Opole and SJLO Einstein, Laboratory of Neuroinformatics and Decision Systems, Opole University of Technology, April 6, 8, 13, 2022, three groups.

Organization of Workshops on BCI technology for students of Public Secondary School No. III in Opole, Laboratory of Neuroinformatics and Decision Systems, Opole University of Technology, September 27, 2021, two groups.

Conducting an on-line lecture entitled: „Brain-Computer Interfaces” as part of the Brain Days of the Humanitas University in Sosnowiec, Organizer: Institute of Psychology, Humanitas University in Sosnowiec, Realized as part of the MEiN Project, March 19, 2021

Conducting an on-line lecture entitled: „Brain-Computer Interfaces” as part of the Open Day PLO I in Opole, Organizer: PLO I Opole, 19.02.2021.

Udział w projekcie: Dziecięca Politechnika Opolska, wykłady w Opolu oraz Strzelcach Opolskich, 14 kwietnia 2018.

Czynny udział w promocji uczelni: wywiad w Gazeta Wyborcza Opole (08.2013); wywiad w Radio Opole – audycja Wyzwania, prowadzący Z. Górniak (10.2013); opracowanie prezentacji multimedialnej promującej WEAiI PO (2014), prelegent podczas Opolskiego Salonu Maturzystów 2014 (organizator: Miesięcznik Perspektywy); wywiad w audycji dla Radia Opole – współpraca transgraniczna Polska-Czechy, (04.2015); wywiad wyemitowany w TVP1, TVP2, TVP3 na temat Laboratorium Neuroinformatyki i Systemów Decyzyjnych (01.2016); wywiad w O!polskie o poranku na temat BCI (02.2016); udział w programie Technologie w Radio Opole, prowadzący: W. Kolbusz (03.2016); wywiad w Radio Opole na temat kierunku inżynieria biomedyczna (16.03.2016); wywiad w radio TOK FM na temat technologii BCI (luty 2017); wywiad w Radio Opole na temat sztucznej inteligencji (02.2018); wywiad w Radio Opole na temat Konferencji IC BCI 2018 Opole (13.03.2018); wywiad w TVP3 Opole na temat technologii BCI (04.2022); wywiad w TVP3 Opole na temat studiowania na PO (06.2022); wywiad w TVP3 Opole na temat sztucznej inteligencji (26.10.2022), wywiad w programie Dziecięca Politechnika (9.01.2023), wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej na temat technologii BCI (05.06.2023), wywiad dla Dziennika Gazety Prawnej na temat technologii BCI (09.2023), wywiad dla Melo Radio na temat rankingu Elseviera 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie (16.10.2023).

Prowadzenie wykładu pt.: „Interfejsy mózg-komputer – przyszłość inżynierii biomedycznej” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018, Organizator: Akademickie Biuro Karier PO, 18.10.2018, Aula WWFiF PO.

Prowadzenie wykładu pt.: „Interfejsy mózg-komputer” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Organizator: Akademickie Biuro Karier PO, 19.10.2017, Aula WWFiF PO.

Promocja Laboratorium Neuroinformatyki i Systemów Decyzyjnych Politechniki Opolskiej w dniu 23 maja 2016 – warsztaty dla uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego.

Seria wykładów z zakresu interfejsów mózg-komputer w ramach realizacji programu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej, wrzesień 2012

Seria wykładów z zakresu interfejsów mózg-komputer w ramach realizacji programu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej, czerwiec 2012

Opiekun Koła Naukowego Informatyków Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego z siedzibą w Opolu, lata: 2008-2019.

Wielokrotny przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych na egzaminach państwowych: maturalnym i gimnazjalnym w latach: 2008-2019.