Nowoczesne techniki w inżynierii biomedycznej

16 września 2019

Kierunek studiów: Inżynieria biomedyczna

Metoda oceny wiedzy z wykładu: Egzamin

Nowoczesne techniki w inżynierii biomedycznej 

Tematyka zajęć – Wykład
L.p.
Program zajęć
Liczba godzin
1 Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki wykładów, warunki zaliczenia
2
2 Nowoczesne techniki w inżynierii biomedycznej – ogólna budowa systemów eksperckich. Rodzaje rozumowania. Zalety i wady.
2
3 Bazy wiedzy/reguł. Logika konwencjonalna i niekonwencjonalna.
2
4 Systemy hybrydowe. Sieci semantyczne w zastosowaniach inżynierii biomedycznej.
2
5 Drzewa decyzyjne. Konstruowanie baz wiedzy/reguł na potrzeby now. tech w inżynierii biomedycznej.
2
6 Algorytmy ewolucyjne – algorytmy genetyczne w zastosowaniach inżynierii biomedycznej.
2
7 Komputery i ich rola w nowoczesnych systemach medycznych.
2
8 Filtracja danych pomiarowych na potrzeby analizy obrazów medycznych w zakresie inżynierii biomedycznej.
2
9 Zastosowanie morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów. Erozja i dylatacja.
2
10 Analiza obrazów medycznych – nowoczesne techniki analizy obrazów.
2
11           Egzamin/Kolokwium zaliczeniowe z wykładu: Informacja na Moodle

Projekt

Projekt realizowany w ramach Przedmiotu Wybieralnego.

W ramach zajęć projektowych konieczne jest wykonanie indywidualnego projektu, który na zakończenie zajęć z przedmiotu zostanie oceniony przez prowadzącego. Projekt musi być realizowany w obszarze medycznych systemów informatycznych. W momencie gdy Student realizuje opracowanie projektu systemu informatycznego wówczas może postąpić dwutorowo:

1. Opracować tylko wersję teoretyczną z: projektem konceptualnym (opis+schematy), projektem layoutu graficznego aplikacji (np. w Axure RP 9) oraz szkicem bazy danych. Należy szczegółowo przedstawić analizę problemu. Wówczas max. możliwa uzyskana ocena to 4.0.

2. Opracować wersję teoretyczną i wersję praktyczną – t.j. przykładową autorską aplikację, napisaną w dowolnym języku programowania lub zrealizować implementację w szkieletowym systemie ekspertowym – shellu (np.: Axure RP 9; Program PC Shell+DeTreex). Należy szczegółowo przedstawić analizę problemu, a w wersji z implementacją shellowską opis kroków podjętych w ramach jej realizacji. Wówczas max. możliwa ocena to 5.0. Wersję praktyczną trzeba osobiście zaprezentować i oddać zamieszczoną na płycie CD/DVD.

Projekt powinien zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora, numerację stron, spis treści i koniecznie mieć formę zwartą.

Każdy projekt w części opisowej powinien zaczynać się od: opisu problemu, następnie powinien zawierać: przebieg realizacji projektu, sposób podejścia do problemu, schematy (do wyboru): blokowe algorytmów, sieci semantycznych, drzew decyzyjnych; kody źródłowe programu, wnioski, podsumowanie, test pełniący rolę przedmiotowego systemu informatycznego. Wersja txt powinna zawierać także bibliografię.

Termin zgłoszenia indywidualnych tematów projektów /etap I/: 

Nie później niż do: 13.10.2022. Opóźnienie w oddaniu tematu o tydzień obniża ocenę o 1 stopień w dól.

Termin oddania projektu /etap II/:

Nie później niż do: 24.11.2022. Opóźnienie w oddaniu pracy o tydzień obniża ocenę o 1 stopień w dół.

Seminarium

Prezentacja multimedialna powinna zawierać około 20-30 slajdów i trwać ok. 15-20 minut. Na ocenę końcową składa się: jakość prezentacji (wygląd+merytoryka), ocena na pytania zadane przez Grupę oraz Prowadzącego do danego zakresu tematycznego.

Terminy podane zostały na platformie Moodle.

Proponowane tematy do wyboru (dwa na semestr): 

 1. MYCIN – jeden z pierwszych systemów informatycznych medycznych
 2. Nowoczesne systemy informatyczne, a e-zdrowie
 3. Standardy wymiany danych w medycznych systemach informatycznych
 4. Informatyczne Systemy Medyczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej
 5. Diagnostyka medyczna, a systemy informatyczne
 6. Systemy: GermAlert, Germwatcher, Gideon – ich rola i funkcje
 7. Systemy: Icons, ToxoNet, CCIS – ich rola i funkcje
 8. Systemy: Internist I, QMR, Vitek2 (Oprogramowanie AES) – ich rola i funkcje
 9. Systemy informatyczne dentystyczne: Jeremiah, Orthoplanner, RaPiD, TxDent – ich rola i funkcje
 10. Przenośne systemy informatyczne dla lekarzy pracujących na ostrych dyżurach
 11. Systemy diagnozujące choroby on-line
 12. Firmy specjalizujące się w tworzeniu systemów informatycznych/medycznych w Polsce (na świecie)
 13. Systemy diagnozujące wybrane choroby z zakresu poszczególnych dziedzin – do wyboru przez Studenta – /wiele kombinacji/
 14. Nowoczesne technologie w inżynierii biomedycznej – do zaproponowania przez Studenta – /wiele kombinacji/

Literatura:

Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne, WNT, Warszawa, 1996

Goldberg D. E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, 1998

Bolc L., Cytowski J., Metody przeszukiwania heurystycznego, t. II, PWN, Warszawa, 1991

Koza J.R., Genetic programming, MIT Press, Cambridge, 1992

Uwagi organizacyjne:

©2020