Information for students

Consultations FOR STUDENTS

Konsultacje w trakcie sem. LATO 2022/2023

Poniedziałek – 14.40-15.40.

Konsultacje możliwe poprzez kontakt e-mail, eTele, realnie (P2-109).

Consultation for Erasmus+ Students:

Monday – 14.40-15.40 (via e-mail or eTele).

Consultations FOR graduate student

Konsultacje odbywają się w godzinach podanych obok/powyżej, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym i potwierdzeniu spotkania.

graduate student

Każdy Student, który napisze pracę inżynierską/magisterską, najpóżniej 4 tygodnie przed planowanym terminem obrony powinien oddać pracę promotorowi do sprawdzenia. Do sprawdzenia przyjmuje TYLKO prace wydrukowane. Po uzyskaniu akceptacji promotora należy pracę uploadować do serwisu: http://apd.po.edu.pl/, zgodnie z podaną na tej stronie instrukcją. Po realizacji procesu weryfikacji pracy w APD wersję pracy wydrukowaną oprawioną termicznie należy złożyć do COSu nie później niż na 1 tydzień przed obroną. Prace w sztywnej oprawie Student przekazuje po jednym egz. promotorowi i recenzentowi.

ASSESSMENT correction

Wszyscy Studenci mogą poprawić ocenę z danego przedmiotu w terminie nie przekraczającym daty zaliczenia danego przedmiotu w bieżącym semestrze/roku pod warunkiem, że nadal uczę tego przedmiotu. W obowiązku Studenta jest sprawdzenie publikowanych przeze mnie dat na moich podstronach dotyczących danych przedmiotów w czasie kończącego się semestru, aby posiadał informację kiedy ostatecznie ma zgłosić się na jego zaliczenie.

ABOUT ME

Assoc. Prof. Szczepan Paszkiel, PhD, DSc

Witam wszystkich na mojej stronie internetowej. Pracuje na stanowisku Profesora Uczelni na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Prowadzę badania naukowe z zakresu Brain Computer Interfaces. Specjalność: cybernetyka, sterowanie ruchem, inteligentne systemy, inżynieria biomedyczna, neuroinformatyka, sieci komputerowe i systemy baz danych, systemy komputerowe.

Associate Professor Szczepan Paszkiel is a graduate of Opole University of Technology in computer science and management and production engineering, a holder of a scholarship for outstanding achievements in study endowed by the Minister of Science and Higher Education of Poland. His research work concentrates on the processing of the EEG signal. He is an author and a co-author of many academic publications.

Science

Assoc. Prof. Szczepan Paszkiel PhD, DSc works as an University Professor at the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control & Informatics at Opole University of Technology. He obtained a Ph.D. in Technical Sciences (automatics and robotics) in 2011, Habilitation in 2021. His research interests focus on modern methods of control systems, brain-computer technology and modeling of neuronal cell fractions.

Assoc. Prof. Szczepan Paszkiel Ph.D, DSc is the author of more than one hundred publications including those from ISI Master Journal List and a lecturer on several dozen scientific conferences, festivals and panel discussions. He is the winner of many prizes and competitions including those organised by Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland and the recipient of grants for young scientists. He is also the editor of the monograph entitled: „Analysis and Classification of EEG Signals for Brain–Computer Interfaces”, Series Title: Studies in Computational Intelligence, Series Volume 852, Springer International Publishing 2020 and co-editor of the monographs entitled: „Biomedical Engineering and Neuroscience, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Brain-Computer Interfaces, BCI 2018, March13-14, Opole, Poland”, Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 720) Springer; "Contemporary problems of biomedical engineering and neurosciences’, Opole University of Technology Publishing, 2016; the author of the first handbook in Poland entitled ‘Brain-computer Interfaces. Neuroinformatics’, 2014; the reviewer of: Biocybernetics and Biomedical Engineering Magazine; Digital Signal Processing, Elsevier B.V.; IFAC-PapersOnLine; Advances in Computer Science Research; Informatics, Automatics, Control Measurement in Economy and Environment Protection, Advances in Intelligent and Soft Computing Series – Springer; a member of Metrology Comission, Polish Academy of Sciences, Katowice Branch; a member of Faculty Engineering, Automatic Control and Informatics Council, Opole University of Technology form 2012 to 2016; nowadays a member of few commissions that operate at the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics, Opole University of Technology; the chairman of the Programme Commission for biomedical engineering at Opole University of Technology; an expert and representative of the National Centre for Research and Development; the Centre of OPI Processing Information in the National Research Centre (PIB); of the European Commission and Wroclaw Research Centre EIT ; a member of expertise panels and pre-panels in the National Centre for Research and Development including being a chairman of expert teams and a head expert; the chairman of the Organizational Committee and the head organiser of the 3rd International Scientific Conference on Brain Computer Interfaces 2018 in Opole; the chairman of the Organizational Committee and the head organiser of the Nationwide Popular-Scientific Conference ‘Brain-Computer’ in 2014, Opole and II Popular-Scientific Conference ‘Brain-Computer’ in 2016, Opole; the chairman of the session on Conference ‘Problems and Progress in Metrology’ PPM 2015.

Conferences and Membership in Scientific Committees

List of conferences, panels, seminars, science festivals and Membership in Scientific Committees

publications

List of publications

Editorial and Reviewers Board

Editorial and Reviewers Board

Membership in expert teams

List of membership in expert teams

organizational activities

List of organizational activities

Projects

List of projects

Lab NeuroScience

Basic information on the Laboratory of Neuroinformatics and Decision Systems

courses and internships

List of courses and internships

awards and scholarships

List of awards and scholarships

fields of study

List of completed fields of study

INTERNATIONAL CONFERENCE IC BCI OPOLE

Information on the Brain-Computer International Scientific Conference IC BCI OPOLE POLAND

Didactics

This section provides information on the courses that I teach.