Programowanie III

25 stycznia 2016

Programowanie III dla studiów s – laboratorium

Laboratorium – zajęcia odbywają się w oparciu o środowisko .NET.

Aplikacje tworzycie Państwo w oparciu o Microsoft Visual Studio do pobrania w ramach licencji studenckiej na Politechnice Opolskiej.

L.p.
Tematy zajęć laboratoryjnych – listy zadań
1
Lista 1 (termin oddania zadań: 16/17.10) Podstawowe operacje oraz budowa inteligentnej ankiety.

 • Proszę napisać program na obliczanie pierwiastków równania kwadratowego oraz program na ciąg Fibonacciego i silnie – wszystko w jednej aplikacji z menu. 
 • Proszę napisać program ankietę, który będzie zbierał dane o umiejętnościach zawodowych użytkownika (10 autorskich pytań) i w zależności od zebranych informacji przydzieli użytkownika do jednej z pięciu oferowanych w programie prac – określonych przez Studenta.
2
Lista 2 (termin oddania zadań: 06/07.11) Problemy matematyczne

 • Proszę napisać program umożliwiający obliczanie wartości średniej arytmetycznej z danych liczbowych zapisanych uprzednio w tablicy jednowymiarowej oraz program na obliczanie pól i obwodów co najmniej trzech figur geometrycznych – wszystkie obliczenia w jednej aplikacji z menu, z możliwością wyboru.
 • Proszę napisać program umożliwiający rysowanie kwadratów, trójkątów, kół na ekranie tekstowym. Program powinien zawierać kilka definicji klas (umożliwiających rysowanie prostokąta, trójkąta i koła). Jedna z klas musi zawierać metodę statyczną oraz argumenty statyczne.
3
Lista 3 (termin oddania zadań: 20/21.11) Klasy, Konstruktory, Dziedziczenie

 • Proszę napisać program działający w trybie tekstowym z konstruktorem jedno argumentowym, wyświetlającym dowolny napis. Na stworzoną klasę proszę utworzyć pięć obiektów w metodzie głównej main().
 • Proszę napisać program działający w trybie tekstowym składający się z trzech klas. Druga klasa ma dziedziczyć z pierwszej klasy. Trzecia natomiast z drugiej. Nazwy własne klas są dowolne. Złożoność programu, wedle uznania studenta. Proszę jednak dołożyć wszelkich starań, aby poszczególne klasy były bogate w treść.
4
Lista 4 (termin oddania zadań: 04/05.12) Tablice jedno i wielowymiarowe.

 • Proszę napisać trzy oryginalne programy autorskie implementujące tematykę tablic jedno i wielowymiarowych w C#. Od stopnia skomplikowania aplikacji zależy ocena z tej listy.
5
Lista 5 (termin oddania zadań: 18/19.12) Blok try… catch…, Hierarchia wyjątków.

 • Proszę napisać trzy oryginalne programy autorskie implementujące tematykę wyjątków, w tym jeden ze stworzonym przez siebie wyjątkiem.
 • Proszę także wykorzystać instrukcję throwOd stopnia skomplikowania aplikacji zależy ocena z tej listy.
6
Lista 6 (termin oddania zadań: 08/09.01) Interfejsy i rzutowanie

 • Proszę napisać trzy oryginalne programy autorskie implementujące tematykę interfejsów w C#. Rzutowanie proszę zrealizować w zakresie interfejsów, nie typów danych. Od stopnia skomplikowania aplikacji zależy ocena z tej listy.
7
Lista 7 (termin oddania zadań: 22/23.01) Kolekcje i operacje na plikach

 • Proszę zademonstrować w autorskim programie użycie kolekcji typu Hashtable.
 • Proszę wykonać program umożliwiający utworzenie pliku tekstowego oraz zapisanie i odczytanie danych z pliku – tryb tekstowy.
 • Proszę napisać prostą aplikację w Windows Forms lub WPF – Windows Presentation Foundation umożliwiającą otwieranie i edytowanie plików tekstowych, do otwarcia pliku należy zastosować okno dialogowe OpenFileDialog z odpowiednimi maskami dla plików (np. otwieranie jedynie plików txt).

Wpisy do indexów: od 22/23/24.01.2018

Uwagi organizacyjne:

1. Zaliczenie z laboratorium odbywa sie na bazie zaliczonych poszczególnych list.

2. Z kazdej listy Student uzyskuje ocene. Ocen pozytywnych poprawiac nie mozna (dopuszczalne sa wyjatki J ). Max. spóznienie to jeden tydzień. Wówczas mozna dostac max. ocene db (za 100% sprawnosci aplikacji i 100% odpowiedzi na pytania prowadzacego).

3. W sprawach pilnych mozliwy jest kontakt ze mna poprzez poczte e-mail. W e-mailu nalezy sie podpisac. Prosze jednak nie pisac do mnie z prosba np: o umozliwienie napisania kolejnej poprawy etc.

4. Prosze o monitorowanie strony tuż przed zajeciami, poniewaz w przypadku odwolania zajec, na niej beda pojawiac sie informacje w tym temacie.

5. W przypadku, gdy zajęcia się nie odbędą (Rada Wydziału, etc.) wówczas mimo wszystko terminy obowiązują zgodnie z preliminarzem. Z tym, że wówczas na najbliższych zajęciach należy oddać dwie listy. W takim przypadku ocena nie ulega obniżeniu za oddanie po tygodniu.

6. Zarówno projekty jak i zadania z laboratorium można oddawać na różnych grupach przeze mnie prowadzonych, nie zależnie od rzeczywistego przydziału do grupy. Ważne aby tygodniowe terminy zaliczeń zostały dotrzymane.

—————————————————————————————————————————

Programowanie III dla studiów s – projekt


Termin oddania I etapu projektu: ostatni tydzień października 2017 – 30/31.10.2017
Termin oddania II etapu projektu: ostatni tydzień listopada 2017
Termin oddania III etapu projektu: 18/19.12.2017
Termin oddania całości projektu: 08/09.01.2018

Wpisy do indexów: Od 22 stycznia 2018

Projekt z przedmiotu Programowanie III składa się z II części:

1. Wersji tekstowej w skład, której wchodzi:

– opis projektu – należy scharakteryzować funkcjonalność projektowanej aplikacji oraz jej zastosowanie praktyczne,

– przedstawienie interfejsu graficznego aplikacji wraz z opisem zaprojektowanych elementów,

– przedstawienie najistotniejszych elementów funkcjonalnych aplikacji w postaci zamieszczenia kodu źródłowego programu wraz z komentarzami.

2. Programu gotowego w postaci funkcjonalnej aplikacji, napisanej w języku C#. W trakcie oddania całości projektu konieczne jest zaprezentowanie poszczególnych funkcji użytkowych aplikacji oraz oddanie prowadzącemu płyty CD/DVD wraz z aplikacją.

Opis szczegółowy wykonania projektu:

Na ostatnich zajęciach w każdym z miesięcy t.j. październik, listopad, grudzień, każdy student przedstawia poszczególne etapy swojej pracy. Do końca października należy opracować opis projektu, następnie do końca listopada opracować GUI. Na ostatnich zajęciach grudnia każdy powinien zaprezentować wstępnie działającą aplikację. Za każdy z wykonanych i oddanych etapów swojej pracy student dostaje ocenę. Na pierwszych zajęciach po przerwie świątecznej należy:

– zaprezentować działającą aplikację,

– oddać wersję tekstową projektu,

– oddać płytę CD/DVD z kodem źródłowym aplikacji.

Każdy student otrzyma łącznie pięć ocen, z czego dwie ostatnie są najważniejsze. Nie jest możliwe końcowe zaliczenie projektu z brakiem zaliczeń z poszczególnych etapów (w wyżej wymienionych terminach).

Wersja tekstowa ma być zwarta oraz posiadać: stronę tytułową z nazwą projektu, spis treści, numerację stron, wykaz oprogramowania użytego w trakcie tworzenia aplikacji, podpisy pod zrzutami ekranu, z oknami aplikacji.

Tworzona aplikacja w C# musi zostać zaakceptowana przez prowadzącego zajęcia do 30/31 października 2017 wraz z opisem projektu. Temat pracy opracowuje student. Aplikacja może pełnić rolę: rozbudowanego kalkulatora, klienta poczty e-mail, przeglądarki internetowej, edytora tekstu, prostego programu do tworzenia grafiki, gry, mini systemu ekspertowego etc. Na ocenę 5.0 należy napisać: własną grę – mile widziane wykorzystanie silnika UNITY. UWAGA! Programy – aplikacje muszą być odporne na błędy.

Projekt wykonuje się samodzielnie, nie w grupach kilkuosobowych. Aplikacja musi być napisana w języku C#. Możliwe jest wcześniejsze zaliczenie projektu, niż zostało to podane w terminarzu. Dotyczy to zarówno poszczególnych etapów, jak i całości pracy. Opóznienie w oddaniu etapu o każdy tydzien, obniza ocene o jeden stopien za oceniany aktualnie etap (za wyjątkiem III etapu ponieważ na następnych zajęciach, trzeba już oddac cały projekt). Powodzenia !