Podstawy teorii sygnałów i systemów

11 lutego 2018

Podstawy teorii sygnałów i systemów dla studiów s – wykład

Kierunek: inżynieria biomedyczna

Plan i zakres materiału do Wykładów z przedmiotu Podstawy teorii sygnałów i systemów:

Wykład

L.p.
Temat wykładu
1
Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki wykładów, warunki zaliczenia.
2
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcie sygnału, a następnie omówienie klasyfikacji sygnałów.
3
Opis sygnałów zdeterminowanych i jego wykorzystanie w modelowaniu sygnałów.
4
Wprowadzenie do opisu sygnałów losowych bazujące na teorii procesów losowych.
5
Zagadnienie przetwarzania analogowo cyfrowego obejmujące próbkowanie i kwantyzację sygnału.
6
Podstawy analizy sygnałów okresowych w dziedzinie częstotliwości.
7
Podstawy analizy widmowej sygnałów z wykorzystaniem ciągłego i dyskretnego przekształcenia Fouriera FFT.
8
Wprowadzenie pojęcia liniowego systemu niezmienniczego w czasie jako podstawowego pojęcia z teorii systemów.
9
Wprowadzenie pojęcia transformaty Laplace’a.
10
Omówienie podstawowych rodzajów modulacji sygnałów.
11
Wprowadzenie do filtracji ukierunkowane na podstawowe sposoby implementacji filtrów w technice analogowej i cyfrowej.
12
Kolokwium zaliczeniowe: 05.06.2018
 13 Poprawa kolokwium: 12.06.2018

Literatura:

1. Kaczorek T.: Teoria sterowania i systemów, PWN, Warszawa, 1999

2. Lyons R.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2000

3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKiŁ, Warszawa, 2003

4. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Helion, Warszawa, 2006

 

Uwagi organizacyjne: