Technologia informacyjna/Informatyka rozszerzona

25 stycznia 2016

Informatyka rozszerzona

  1. Zadanie z MS Excel – 10 zadań. [Pobierz]
  2. Formatka MS Word – artykuł. [Pobierz]
  3. Prezentacja multimedialna w zakresie Programowania – Instrukcje warunkowe/pętle [Pobierz]

Technologia informacyjna dla studiów s

Plan i zakres materiału do Wykładów z przedmiotu Technologia Informacyjna:

Wykład

L.p.
Temat wykładu
1
Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki wykładów, warunki zaliczenia
2
Systemy binarne – (2), (U2), (HEX), (BCD), (ósemkowy), operacje arytemtyczne na liczbach binarnych: , -, :, *
3
Algebra Boole`a, Prawa De Morgana
4
Wstęp do sieci komputerowych – protokoły sieciowe
5
Internet, usługi internetowe, wyszukiwanie informacji w sieci
6
Algorytmy, metody zapisu
7
Teoria grafów – metoda DFS, BFS
8
Sortowania liczb / Sito Eratostenesa
9
Brain Computer Interfaces
10
Data Base – relacje, SQL – podstawy
11
Działanie komputera i urządzeń wewnętrznych. Struktura i działanie procesora.
12
Systemy operacyjne. Oprogramowanie komputerowe.
13
Tworzenie serwisów internetowych – pozycjonowanie witryn www
14
Kolokwium zaliczeniowe (studia stacjonarne): 07.01.2019
15
Poprawa kolokwium (studia stacjonarne): 21.01.2019 – ZMIANA TERMINU!

Plan i zakres materiału do ćwiczeń z przedmiotu Technologia Informacyjna:

Ćwiczenia

L.p.
Temat wykładu
1
Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki wykładów, warunki zaliczenia
2
Systemy binarne – (2), (U2), (HEX), (BCD), (OCT)
3
Operacje arytmetyczne na liczbach binarnych: , -, :, *
4
Algebra Boole`a – ćwiczenia praktyczne
5
Rachunek zdań, tautologie, prawa De Morgana
6
Ćwiczenia z przeliczania adresów IP v. 4.0
7
Kolokwium zaliczeniowe I
8
Algorytmy, metody zapisu
9
Projektowanie schematów blokowych algorytmów
10
Sortowania liczb – ćwiczenia praktyczne
11
Sito Eratostenesa – algorytm, kod, wizualizacja
12
Teoria grafów – wstęp
13
Teoria grafów – eksploracja metodami: DFS, BFS
14
Kolokwium zaliczeniowe II (studia stacjonarne)
15
Poprawa kolokwium I (studia stacjonarne); Poprawa kolokwium II (studia stacjonarne)

Uwagi organizacyjne: