Zajecia w Laboratorium Neuroinformatyki

31 marca 2016

Autor fotografii: Sławoj Dubiel.
Data: marzec 2016